Điều khoản và điều kiện

Trang web này chứa thông tin quan trọng về các quyền và điều kiện sử dụng khi bạn truy cập và sử dụng trang web của công ty. Điều khoản và điều kiện liên quan đến các trò chơi và chương trình khuyến mãi có sẵn trên trang web được đưa ra dưới đây để bạn tham khảo.

1. Tiền Thưởng và Thắng Cược

Bất kỳ tiền thưởng và thắng cược nào bạn nhận được không được chuyển nhượng cho các tài khoản khác, theo quyết định riêng của công ty. Công ty quyết định về giải thưởng của tiền thưởng và thắng cược, tùy thuộc vào quyết định riêng của họ.

2. Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Nhận Dạng

Theo quyết định của công ty, bạn có thể yêu cầu công ty cung cấp thông tin nhận dạng. Bạn cần cung cấp các thông tin yêu cầu khi được thông báo bởi chúng tôi. Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu, điều này có nghĩa là bạn từ bỏ quyền lợi của bạn đối với bất kỳ số dư còn lại trong tài khoản Hi88 của bạn.

3. Tuổi Tối Thiểu để Tham Gia

Bạn phải có ít nhất 18 tuổi hoặc đạt tuổi đa số trong quốc gia của bạn (tùy theo số nào lớn hơn) để đặt cược hoặc tham gia khuyến mãi. Nếu bạn không đủ tuổi khi đăng nhập, bạn sẽ bị vô hiệu. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào để cung cấp chứng minh về tuổi và/hoặc nhận dạng. Bạn phải có khả năng xuất trình hộ chiếu hợp lệ hoặc hình ảnh ID hợp lệ khác để xác minh tuổi và/hoặc nhận dạng. Bất kỳ người chơi không thể cung cấp bằng chứng như vậy về tuổi sẽ bị loại trừ.

4. Giới Hạn Quyền Nhận Tiền Thưởng

Tiền thưởng khuyến mãi được giới hạn một lần cho mỗi người, mỗi tài khoản, mỗi địa chỉ đăng ký hợp pháp, mỗi địa chỉ email, mỗi số điện thoại, mỗi tài khoản thanh toán (ví dụ như thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, Neteller vv…), mỗi địa chỉ IP, môi trường máy tính dùng chung, ví dụ như trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc. Công ty bảo lưu quyền rút lại sự sẵn có của bất kỳ tiền thưởng cho bất kỳ khách hàng hay nhóm khách hàng.

5. Chống Lạm Dụng Chương Trình Khuyến Mãi

Trong thời gian khuyến mãi, công ty sẽ chặt chẽ thi hành quy tắc liên quan đến hành vi lạm dụng nhiều tài khoản. Công ty có quyền không đủ điều kiện và khuyến mãi hoặc trang web bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có nhiều hơn một tài khoản khuyến mãi. Quyết định về việc tạo nên lạm dụng nhiều tài khoản nằm trong quyết định tuyệt đối của công ty.

6. Chơi Vui Vẻ và Trung Thực

Khuyến khích dành cho người chơi giải trí, những người thích sự may rủi với mục đích giành chiến thắng. Công ty có quyền xem xét hoạt động của bạn như chơi gian lận, nếu chúng tôi tin rằng bạn đang cố gian lận để thu lợi nhuận từ chương trình khuyến mãi.

7. Quyền Điều Chỉnh và Chấm Dứt Chương Trình Khuyến Mãi

Trong thời gian khuyến mãi, quy định chặt chẽ liên quan đến hành vi của người chơi sẽ được thi hành. Công ty có quyền hành động nếu họ tin rằng một người chơi tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Công ty có thể đình chỉ tài khoản hoặc thu hồi tiền thưởng nếu có vi phạm.

8. Điều Kiện Cho Tiền Thưởng

Một số điều kiện áp dụng khi nhận tiền thưởng và các chương trình khuyến mãi, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và tuân thủ quy định của công ty.

9. Quyền Sửa Đổi Điều Khoản

Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào theo quyết định duy nhất của họ.